Flytande vatten fick Pluto på fall

Pluto ansågs länge vara solsystemets minsta och mest avlägsna planet, och upptäcktes sist av alla – först 1930. Pluto döptes efter dödsrikets gud, eftersom såvitt vi vet är det en mycket kall, mörk och ogästvänlig plats. Och år 2006 bestämde astronomer att Pluto inte längre kan räknas som en verklig planet – den kallas istället dvärgplanet eller “plutoid”. Det finns fler dvärgplaneter längre ut i solsystemet som upptäckts på senare tid. En sak som gör Pluto annorlunda från de inre planeterna är att den har en elliptisk bana (dess avstånd från solen växlar, ibland befinner den sig innanför Neptunus bana), som dessutom ligger i ett annat plan än de flesta planeterna.

Nya rön om solsystemets dvärg

Man skulle kunna tro att vi redan vet det mesta om vårt eget solsystem, men nya rön säger att det verkar finnas vatten på Pluto. Två artiklar i Nature konstaterar att Flytande vatten fick Pluto att tippa över och ändra sin rotation. Det är förvånande, eftersom Pluto måste vara så kall att allt vatten fryser till is. Men teorin är att det i Plutos inre ska vara varmt nog för vatten att existera i flytande form. På grund av seismisk aktivitet eller ett meteoritnedslag ska vatten ha sipprat ut genom hål i Plutos jordskorpa, och därefter frusit och bildat ett hjärtformat istäcke som man nu kan se på dvärgplanetens yta.

En kall och ogästvänlig planet

Även om den nya upptäckten säger att Pluto måste vara varmare inuti än vad vi tidigare trott, betyder det fortfarande inte att Pluto skulle vara en trevlig plats att besöka. Pluto har en mycket tunn atmosfär, och medeltemperaturen på ytan beräknas vara -229 grader Celsius. Pluto går ett varv runt solen på 248 jordår, och den roterar kring sin egen axel mycket långsamt, ett dygn på Pluto är ungefär 366 jorddygn långt. Även om Pluto inte officiellt är en planet längre, är Pluto så pass populär och väletablerad inom både astronomi och mytologi att det var en del som motsatte sig beslutet. Exempelvis har staten New Mexico i USA stiftat en lag som säger att Pluto är visst en planet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash