Planeter kommer och går

Planeter kommer och går

Vårt solsystem är ett planetsystem som är över 4,5 miljarder år gammalt. Naturligtvis var det inte förrän människan fick tillgång till teleskop och annan liknande teknik som denna samling av solar, månar och planeter kategoriserades som ett solsystem, men det har alltså funnits till långt innan dess.

iStock_000000156848_MediumSolsystemet är inte statiskt

Trots sin aktningsvärda ålder kan solsystemet inte ses som en fast företeelse som aldrig genomgår några förändringar. Ända sedan sin födelse har systemet förändrats och kropparna som utgör beståndsdelarna i systemet har kommit och gått. I rymden är nämligen inte något evigt, utan precis som på jorden har det mesta en bestämd livscykel som någon gång kommer till en oundviklig slutpunkt och upphör. På samma sätt skapas och föds även nya planeter och stjärnor. Allt samexisterar i ett oändligt kretslopp av förändring och förnyelse.

Ett bevis på detta är till exempel den upptäckt som forskare nyligen gjort. Man tror nämligen att man är en ny planet på spåren. Det är i utkanten av vårt solsystem som man tror att det måste finnas ytterligare en planet. Det verkar även som att det rör sig om en relativt stor sådan, enligt beräkningar ska den vara i ungefär samma storlek som Neptunus.

Pluto – inte längre en planet

Medan upptäckten av en ny planet är en glädjande nyhet är det många som fortfarande sörjer Plutos förlorade status som planet. Pluto upptäcktes på 1930-talet och har sedan dess räknats som den yttersta och minst av våra nio planeter. Statusen som planet har varit omstridd ungefär lika länge och år 2006 blev Pluto faktiskt fråntagen sin status som planet. Orsaken var att den helt enkelt inte var tillräckligt stor för att kunna kvalificera sig som planet. En planet måste nämligen uppfylla tre krav för att räknas som en planet. Den måste ha stött bort alla mindre kluster i sin närmaste omgivning, den ska gå i omloppsbana runt solen och den måste vara tillräckligt stor och ha tillräcklig massa för att ha blivit rund av sin egen gravitation. Det är inte helt lätt att bli en planet helt enkelt.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash