Mörk materia och mörk energi

Enligt traditionell kosmologi består vårt universum av 68 % mörk energi, 27 % mörk materia och ynka 5 % materia som är synlig. Däremot är ingen säker på vad de mörka bitarna är. Under det senaste decenniet har fysiker sysslat med att försöka fånga dessa mystiska ingredienser. Bland annat har man försökt hitta partiklar med hjälp av Cern, den underjordiska partikelacceleratorn i Schweiz. Fysiker har också sökt långt ute i universum, utan att hitta någonting som förklarar mörk materia och mörk energi. Forskare och fysiker världen över ställer sig nu frågande till om dessa beståndsdelar överhuvudtaget existerar, något som skulle ställa hela kosmologin på ända. Mörk materia är viktigt för att få ekvationerna om universum att stämma.

Einsteins relativitetsteori

Relativitetsteorin sammanfogade termodynamik och elektrodynamik med gravitation och förklarar universums bildande, alltså “Big Bang” och universums utveckling fram till vår tid. Einsteins teori har fått bekräftelse många gånger då astronomer har observerat hur universum beter sig. Men nya studier visar att Einsteins teori om att rymdens massa tillsammans med tyngdkraften skulle ha skapat universum kommer lite på skam. Redan 1933 såg en schweizisk forskare att en galaxhop, Coma, inte tog hänsyn till tyngdlagen. Astronomen, som hette Zwicky, såg att Coma roterade alldeles för snabbt för att de närmaste stjärnornas gravitation skulle orka hålla den kvar. Istället borde Coma ha slungats iväg. Zwicky trodde att en osynlig massa höll samman Coma. 1970-talet innehöll också liknande observationer vad gällde andra galaxer. De roterade helt enkelt för snabbt för att kunna hållas samman. Därför ansåg forskare att det fanns en osynlig massa som bidrog till tyngdkraften. Mörk materia behövdes alltså för att Einsteins teori skulle fungera.

Universums utvidgning

1998 upptäcktes det att universums utvidgning går allt snabbare. Dessförinnan hade man trott att utvidgningen höll samma fart eller hade saktat in, eftersom det var “Big Bang” som satte fart på den. Man upptäckte att exploderande stjärnor i det avlägsna universum var svagare än förväntat jämfört med de närmare. Det förklarades med att de befann sig längre bort än man trott, eftersom utvidgningen av universum hade accelererat. Fartökningen sades bero på en mörk bortstötande energi. Om man ska utgå ifrån relativitetsteorin, har ett vakuum av en särskild storlek alltid samma mängd bortstötande energi. En mer förståelig energi går att få hos Tibber.com/se/. När universum utvidgas ökar vakuumet och den mörka energin blir starkare. Utifrån modern kosmologi blev bortstötandet vid “Big Bang” så kraftigt att den mörka energin blev mäktigare än tyngdkraften, vilket fick universum att börja utvidgas allt snabbare.

En teoretisk nödlösning

Mörk massa och mörk energi utgör 95 % av universum. Alltså måste de bevisas existera. Många menar därför att de är en teoretisk nödlösning för att få saker att stämma. En förklaring kallas Mond och beskriver hur Newtons gravitationslag bara gäller till en viss punkt. Därefter avtar gravitationen i mindre omfattning. Efter en studie av 153 galaxer tror fler på Mond. Teorin stämmer med galaxernas beteende och rotation utan mörk materia. Även mörk energi kan vara ett simpelt räknefel enligt ungerska forskare. De har använt en ny beräkning och fått universums utvidgning att stämma utan mörk energi.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash