Skadliga ämnen från rymden

Jorden bombarderas ständigt med olika typer av strålning och materia från rymden. Bland annat slungas partiklar och elektromagnetisk strålning ut från vår stjärna – solen. En annan typ av strålning, så kallad kosmisk strålning, består av väldigt energirika partiklar som troligtvis härstammar från svarta hål och supernovor. Lyckligtvis är vi skyddade av vår atmosfär och det magnetfält som omger jorden, sombidrar till att partiklarna oftast inte når jordytan. Både vårt magnetfält och vår atmosfär är en förutsättning för livet här på jorden, utan dessa så skulle allt liv på jorden utplånas av partiklarna från solen och yttre rymden.

Nya exoplaneter ger hopp om liv

Tidigare var solsystemet det enda planetsystem vi kände till. Men idag har forskarna hittat tusentals så kallade exoplaneter som kretsar kring andra stjärnor än solen och nya planeter hittas hela tiden. Kan det finnas liv på någon av dessa? Ännu har vi inte hittat liv i rymden på någon annan plats än på vår egna planet. Men ju fler exoplaneter som kartläggs desto större är chansen att vi hittar en planet lik vår. För att en planet ska ha förutsättningar för liv så behöver den bland annat ha rätt storlek och befinna sig på lagom avstånd från en stjärna. Dessutom behöver forskarna kartlägga om planeten har atmosfär, vad den består av och om det finns ett skyddande magnetfält.

Skydd mot strålning viktigt

Att en planet har ett skydd mot strålning och skadliga partiklar från rymden är viktigt för att liv ska kunna uppstå och överleva. Däremot utsätts vi människor hela tiden för strålning som härstammar från helt naturliga källor här på jorden. Ett välkänt exempel är radon. Radonet kommer antingen från byggmaterial, från marken eller vatten. Det är vanligast att radon inomhus kommer upp från marken genom en otät grund. Eftersom radon bland annat kan orsaka lungcancer så rekommenderas radonmätning för att undersöka radonhalten. Strålningen som finns naturligt på vår egna planet är alltså en betydligt större hälsorisk för oss människor än partiklar och ämnen som kommer från rymden, till och med vid solstormar så har vi ett bra skydd mot laddade partiklar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

splash